VOC


För stöd och vägledning i förändrings-
arbetet inom Volvo GTO skapades VOC – Volvo Operations Concept – en holistisk syn på det målarbete och de lösningar som ska gälla för hela verksamheten. Grundläggande hörnstenar och principer inom olika områden samlades i en heltäckande men lättöverskådlig manual.

För att öka tillgängligheten och nå medarbetare över hela världen finns materialet inte bara som en 250-sidig, spiralbunden bok, utan även digitalt.

Uppdragsgivare: Volvo Group Trucks Operations
Språk: engelska