teknik;forskning


teknik;forskning riktar sig främst till SP-koncernens (numera RISE:s) kunder, men även till politiker, myndigheter, finansiärer och andra med intresse för verksamheten.
Genom att berätta om aktuella projekt och porträttera enskilda forskare sprider tidningen kännedom om den bredd, kompetens och de resurser som ryms inom koncernen.

Uppdragsgivare: SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut (numera RISE)
Språk: svenska, engelska