Såklart Borås


Såklart Borås är Borås Stads tidning till sina medborgare. Den delas ut till samtliga hushåll och innehåller både trevlig läsning och matnyttig information. Med nyhetstexter och reportage ger tidningen inblick i kommunens olika verksamheter, och har dessutom en fortlöpande dialog med sina läsare. Såklart Borås kommer ut fyra gånger per år.

Uppdragsgivare: Borås Stad
Språk: svenska