OM


OM från Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) är en tidning som når alla hushåll och företag i Sollentuna fyra gånger per år. SEOM:s vision är att förenkla vardagen för sina kunder och göra Sollentuna mer hållbart. I tidningen skildras företagets
sex verksamhetsområden i möten med kunder, medarbetare och externa experter. I en redaktionell form skapas förtroende för varumärket samtidigt som kunskapen om tjänster och produkter ökar.

Uppdragsgivare: Sollentuna Energi och Miljö
Språk: svenska