Volvo Buses Magazine


Volvo Bussars kundtidning ges ut två gånger om året och når läsare över hela världen. I Volvo Buses Magazine skildras företagets fokus på electromobility och arbetet för en hållbar kollektivtrafik. Läsarna möter kunder i form av de ansvariga för kollektivtrafiken i stora städer såväl som de lite mindre företagen med långfärdsbussar. Tidningen finns tillgänglig i pappersform och på webben (desktop- och mobilversioner) samt som app för surfplatta på alla publicerade språk.

Uppdragsgivare: Volvo Bussar
Språk: engelska, svenska, tyska, spanska, portugisiska, ungerska