Agenda


Ända sedan vi startade den 1999 har Desktop producerat Volvo Cars personaltidning Agenda. Vi har stått för såväl innehåll som formgivning och har under resans gång vidareutvecklat och omskapat tidningen, tagit fram specialutgåvor och tagit emot priser.

När räckvidden behövde maximeras, för att garantera att tidningen verkligen skulle nå alla koncernens anställda, skapade vi även en digital version, D-Agenda, på en responsiv webbplats.

Uppdragsgivare: Volvo Car Group
Språk: svenska, engelska, nederländska, kinesiska