En personaltidning stärker företaget

En personaltidning är ett effektivt verktyg för att driva och förankra en enhetlig företagskultur. Få med alla på tåget, helt enkelt. Genom välskrivna reportage blir personaltidningen läst och kan förmedla såväl kärnvärden som nyheter. Kommunikation är det viktigaste verktyget en företagsledning har för att motivera sin personal.

Med en personaltidning fördjupar du relationen till medarbetarna och skapar förtroende, delaktighet, lojalitet och identifikation med företaget. Genom tidningen kan medarbetarna motiveras och inspireras och i längden skapas ett bättre arbetsklimat, större engagemang och arbetsglädje och i slutändan, krasst men sant, ökad lönsamhet.

Företagstidningen är också en chans för anställda att komma till tals, synas och dela med sig av erfarenheter. I stora koncerner utgör personaltidningen en plattform för att ge insikt och förståelse för verksamhetens olika delar.

Tillbaka