En kundtidning bygger varumärket

Redaktionell kommunikation fungerar. Det säger vår erfarenhet och den stöds av forskningen. En kundtidning når fler, lever längre och läses mer än vanlig reklam. När reklam kan uppfattas som påtvingad och falsk upplevs en välgjord företagstidning tvärtom som ett mervärde med inspirerande och trovärdigt innehåll. Den ger en fördjupad relation till kunden vilket skapar lojalitet, stolthet, identifikation och en känsla av delaktighet. På köpet stärks ditt varumärke och försäljningen ökar.

Tillbaka