En företagstidning skapar mervärde

En läsvärd och välgjord tidning är ett bra val för att nå ut med sitt budskap. Det redaktionella materialet har hög trovärdighet eftersom det är i den formen vi är vana att ta till oss nyheter. Och artikelformen ger mottagaren möjlighet att välja själv när och vad de vill läsa.

En företagstidning skapar mervärde och befäster tilltron hos medarbetare, kunder och intressenter. Såväl relationer som varumärke kan byggas och stärkas, både internt och externt, med hjälp av en tidning och en genomtänkt strategi.

Vi på Desktop tar hand om alla delar i ett tidningsprojekt. Från tanke till tryck och digital publicering. Och vi är lika bra på att utveckla helt nya tidningskoncept som att producera dem nummer efter nummer.

Flera av våra uppdragsgivare är stora företag med verksamheter på flera kontinenter. Självklart speglar tidningarna detta genom reportage från hela världen och flera olika språkeditioner.

Tillbaka