HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Personaltidningar
En personaltidning är ett strategiskt ledningsinstrument som kan driva företagskultur och förändringsarbete. Genom välskrivna reportage och strategiska resonemang blir personaltidningen läst och ett effektivt verktyg för att skapa och befästa tilltron hos medarbetarna.

Kommunikation är det viktigaste verktyget ledningen har för att motivera. Genom internkommunikationen kan man skapa identifikation, tillhörighet och en företagskultur byggd på normer och värderingar. En personaltidning är en viktig del för nå ut till medarbetarna.

Internationell mångfald
Flera av våra kunder är stora företag med verksamhet på flera kontinenter. Tidningarna speglar det och har reportage från hela världen. Vi gör tidningar på flera olika språk.

Fler exempel i Portfolion!
insidan direkt
  agenda