HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Kundtidningar
Redaktionell kommunikation fungerar. Det säger vår erfarenhet och den stöds av forskningen. En kundtidning läses i snitt i nästan en halvtimma. Läsvärda kundtidningar är trovärdiga, de lever länge, skapar en relation och bygger effektivt ditt varumärke.

Kundtidningen existerar på läsarnas villkor och de läser den när de vill, var de vill.

Teknik;forskning är SP:s, Sveriges Tekniska Forskningsinstituts, kundtidning. En enkät gjord i november 2011 visar att nio av tio läsare tycker att tidningen ger ett bra eller mycket bra helhetsintryck.
67 procent svarar att de någon gång haft nytta av tidningen.
En femtedel av läsarna läser hela tidningen och 77 procent bläddrar igenom och läser vissa delar.
Tolv procent har kontaktat en medarbetare vid SP efter att ha läst en artikel i teknik;forskning.Fler exempel i Portfolion!
sorterat 1866

  sorterat