HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Våra tjänster
En läsvärd och välgjord tidning är ett bra val för att budskapet ska nå ut.
Desktop är en komplett redaktionell partner som tar helhetsansvar från planering och produktion till grafisk form, tryck och distribution – från tanke till tryck.
Vår verksamhet är inriktad på redaktionell kommunikation i vid bemärkelse, från tidningar till webb.