HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Redaktionsmöte
Varje nytt tidningsnummer startar med ett redaktionsmöte tillsammans med dig som kund. Här bollar vi idéer ur ett journalistiskt perspektiv; vad är budskapet, vem eller vilka ska intervjuas, hur materialet ska bildsättas och vilket omfång det ska få i tidningen.

Resultatet blir en disposition för det aktuella numret. Vid redaktionsmötet följer vi också upp och utvärderar föregående tidningsnummer.

Vid redaktionsmötet följer vi också upp och utvärderar föregående tidningsnummer. Vad var bra, vad kan förbättras och hur kan det förbättras är frågor som diskuteras.

  redaktionsmote