HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Form
När text och bild är klara formges sidorna i en kreativ process. De formgivna sidorna granskas av flera av medarbetarna på Desktop. Granskningen fokuserar på layoutlösning, bildval och rubriker.

Sidorna skickas i PDF-format för korrektur till kunden. Kunden lämnar sina ändringar som noteringar direkt i PDF:en. När ändringarna är genomförda hos Desktop godkänns sidorna av kunden.

Språkbyte
Flera av Desktops produktioner ges ut på flera olika språk. Vi samarbetar med professionella översättare som skickar den färdiga översättningen till våra formgivare.
Språkbyte sker till det nya språket och sidorna kvalitetsgranskas enligt Desktops rutiner.
  form