HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
Distribution
Våra medarbetare är vana att ombesörja distribution och hantera adressfiler. Vi har avtal med kunder när det gäller speciella adressregister som omfattas av PUL, Personuppgiftslagen, där kunden själv vare sig kan eller får hantera dessa.

I praktiken innebär detta att Desktop ansvarar för att härbärgera och uppdatera dessa adressregister löpande.
  distribution