Vi är Studio Desktop

Contentbyrån Studio Desktop bildades 1988 och har från starten arbetat med redaktionell kommunikation. Vi är journalister med lång erfarenhet av olika typer av tidningar, kommunikationsprojekt och formgivning.

Bland våra uppdragsgivare finns såväl lokala företag som globala organisationer och vi har stor erfarenhet av flerspråkiga produktioner.

I vårt nätverk finns frilansande skribenter, fotografer, illustratörer och bildbyråer. Vi har också ett väl etablerat samarbete med översättare, tryckerier och distributörer.

Vi erbjuder gedigen och bred kompetens och tar ansvar för såväl planering som produktion och publicering i olika kanaler. Om du vill kan vi ta hand om allt ­– du avgör själv hur aktiv du vill vara.

Från idé till färdig produkt

Idé och plan. I den inledande fasen analyserar vi syfte, inriktning, målgrupp och vilket intryck du önskar att läsarna ska få. Svaren formulerar vi i en Contentstrategi som bland annat hjälper oss att göra medvetna kanalval.

Formgivning. Gäller det en tryckt tidning tar vi fram förslag på format, papperskvalitet och omfång – gäller det en digital publikation gör vi ett förslag på en form och ett upplägg som kan passa dig. Vi skapar en dummy och den slutgiltiga formen fastställs efter att du lämnat synpunkter och gett ditt godkännande.

Redaktionsmöte. Tillsammans med dig som uppdragsgivare planerar vi innehållet. Vad är budskapet, vem ska intervjuas, hur ska materialet bildsättas och vilket omfång ska det få? På redaktionsmötet utvärderar vi även föregående publiceringar.

Innehåll. Efter mötet ansvarar vi för produktionen av innehåll. Vi håller i kontakterna med inblandade reportrar, fotografer och illustratörer och stämmer kontinuerligt av med dig.

Layout. När materialet är klart och godkänt av dig formges sidorna/den digitala publikationen. Du får alltid ge ditt godkännande före publicering.

Publicering, tryck och distribution. Vi samarbetar med flera tryckerier och hjälper dig med val av tryckteknik, papper, bindning och eventuella effekter. Vi tar även hand om adressfiler (inkl PUL-register) och distribution. Tillsammans med dig hittar vi bästa sättet att lansera och nå ut med digitala publiceringar till just din målgrupp.

Vi värnar om miljön

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och anlitar enbart certifierade tryckerier.

Vi kompenserar för CO2-utsläpp som är direkt kopplade till verksamheten och vi väljer att resa med tåg framför flyg när det är möjligt.

Tillbaka