HemPortfolioTjänsterSå gör viMiljöKontaktomossemma
 
Desktop värnar miljön
Målsättningen med Desktops miljöarbete är att medverka till en hållbar utveckling genom att minska miljöpåverkan där det är möjligt. Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från medarbetare, kunder och leverantörer.
Vi ska samarbeta med och ställa krav på våra leverantörer för klar information och dokumentation när det gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.


Klimatneutrala
Vi är klimatneutrala och kompenserar via CDM-projekt de CO2-utsläpp som är direkt kopplade till verksamheten. Vi har valt att arbeta med FN:s CDM-system (Clean Development Mechanism). Systemet innebär att klimatkompensationen möjliggör genomförandet av en konkret åtgärd som ska minska utsläpp av växthusgaser, genom till exempel utbyggnad av förnybar energiproduktion och energieff-ektiviseringar. Exempel på detta är vindkraftparker, biomassakraftverk och småskalig vattenkraft.

Att klimatkompensera genom CDM innebär även att projektet ligger i ett utvecklingsland, vilket oftast ger en större utsläppsreduktion per satsad krona än i ett utvecklat land. Detta beror främst på att länderna i normalfall använder sig av ineffektiv och fossilbaserad elproduktion.

Val av papper            
Vi rekommenderar våra kunder att välja papper med FSC-märkning. Märkningen garanterar att det papper trycksaken är tryckt på är tillverkat av råvara från ett FSC-certifierat skogsbruk. Det innebär att skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter sparas och sköts för att bevara mångfalden. Det innebär också krav på utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna samt respekt för urbefolkningarnas rättigheter.

Val av tryckeri
Desktop ställer krav på att de tryckerier vi anlitar har ett aktivt och levande miljöarbete. Våra största tryckpartners är ISO 14001-certifierade och ligger långt framme när det gäller att minimera miljöpåverkan. De är Svanenmärkta vilket enligt Nordisk Miljömärkning innebär att hela produktionsprocessen är Svanenmärkt.

Resor
Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att undvika onödiga resor inom som utom landet. Vi väljer tåg framför flyg när det är möjligt. Vi klimatkompenserar för våra resor.

Energiförbrukning
Vi arbetar aktivt för att sänka vår energiförbrukning genom att släcka i utrymmen vi inte vistas i, sätta datorerna i viloläge, eller stänga av dem, när vi går hem för dagen och välja lågenergibelysning.

TCO-märkt utrustning   
Vi strävar efter att vår kontorsutrustning ska uppfylla högt ställda miljökrav, därför är till exempel alla våra bildskärmar TCO-märkta.
Maskinvara ska bytas ut på ett miljövänligt sätt. I möjligaste mån försöker vi lämna utrustning för återanvändning, men där det inte går lämnas utrustningen till demontering.

Källsortering
Vi källsorterar i fraktionerna: brännbart, komposterbart, returburkar och flaskor, papper, plåt, papp/wellpapp samt mjuk- och hårdplast.

Städning
Städföretaget vi anlitar för kontorsstädning använder ekologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter av märket Swipe. Trasor, moppar etcetera är miljömärkta med Smart.